IAI Home - Top Level - Feedback Jump-6 Map for Kwai / Spinward_Marches Sector

Jump-6 Map for Kwai / Spinward_Marches Sector

JumpHexNameJump
01040Kwain/a
1940Singer (N) Jump!
21201S1201 (Trojan_Reach / B) Jump!
2902S902 (Trojan_Reach / B) Jump!
2840975-452 (M) Jump!
31037Avastan (N) Jump!
31339Trexalon (N) Jump!
3702S702 (Trojan_Reach / A) Jump!
3739Tondoul (M) Jump!
31138Tarsus (N) Jump!
31340Motmos (N) Jump!
31202S1202 (Trojan_Reach / B) Jump!
3838Mewey (M) Jump!
31238Pavabid (N) Jump!
3802S802 (Trojan_Reach / A) Jump!
3938Inchin (N) Jump!
41402S1402 (Trojan_Reach / B) Jump!
4638Lakou (M) Jump!
41237Collace (N) Jump!
4837Ochecate (M) Jump!
51005S1005 (Trojan_Reach / B) Jump!
5503S503 (Trojan_Reach / A) Jump!
5538Wonstar (M) Jump!
5637Quhaiathat (M) Jump!
51337Judice (N) Jump!
51502S1502 (Trojan_Reach / B) Jump!
5539Froin (M) Jump!
61637Mille Falcs (N) Jump!
6403S403 (Trojan_Reach / A) Jump!
6805S805 (Trojan_Reach / A) Jump!
61305S1305 (Trojan_Reach / B) Jump!
6440Jinx (M) Jump!
61436Talos (N) Jump!
61601S1601 (Trojan_Reach / B) Jump!
61537Mertactor (N) Jump!
61602S1602 (Trojan_Reach / B) Jump!
61106S1106 (Trojan_Reach / B) Jump!
6504S504 (Trojan_Reach / A) Jump!


Kwai Trade World Information (GURPS Far Trader)

Tradeworld NameJumpWTNBTNRoute TypeCredits/YrDtons/YrDtons/WkDtons/DayPassengers/Yr
Singer (N)148.5Minor500M-1G50K-100K1K-5K50-1001K-5K
S1201 (Trojan_Reach / B)226-1M-5M100-5005-1005-10
S902 (Trojan_Reach / B)23.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
975-452 (M)22.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Avastan (N)33.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Trexalon (N)358.5Minor500M-1G50K-100K1K-5K50-1005K-10K
S702 (Trojan_Reach / A)347.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
Tondoul (M)336.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Tarsus (N)347-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Motmos (N)33.56.5-5M-10M500-1K10-500-550-100
S1202 (Trojan_Reach / B)314-10K-50K0-5000
Mewey (M)347.5-50M-100M5K-10K100-50010-50500-1K
Pavabid (N)34.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
S802 (Trojan_Reach / A)34.58Minor100M-500M10K-50K500-1K10-50500-1K
Inchin (N)32.56-1M-5M100-5005-1005-10
S1402 (Trojan_Reach / B)43.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Lakou (M)42.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Collace (N)45.58.5Minor500M-1G50K-100K1K-5K50-1001K-5K
Ochecate (M)436.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S1005 (Trojan_Reach / B)536-1M-5M100-5005-1005-10
S503 (Trojan_Reach / A)53.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Wonstar (M)547-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Quhaiathat (M)54.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
Judice (N)50.53.5-5K-10K0000
S1502 (Trojan_Reach / B)514.5-50K-100K5-10000
Froin (M)525-100K-500K10-50000
Mille Falcs (N)635.5-500K-1M50-1000-500-5
S403 (Trojan_Reach / A)625-100K-500K10-50000
S805 (Trojan_Reach / A)63.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S1305 (Trojan_Reach / B)61.54.5-50K-100K5-10000
Jinx (M)614-10K-50K0-5000
Talos (N)63.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S1601 (Trojan_Reach / B)636-1M-5M100-5005-1005-10
Mertactor (N)64.57-10M-50M1K-5K50-1005-10100-500
S1602 (Trojan_Reach / B)63.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S1106 (Trojan_Reach / B)61.54-10K-50K0-5000
S504 (Trojan_Reach / A)64.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500