IAI Home - Top Level - Feedback Jump-6 Map for Pavabid / Spinward_Marches Sector

Jump-6 Map for Pavabid / Spinward_Marches Sector

JumpHexNameJump
01238Pavabidn/a
11237Collace (N) Jump!
11339Trexalon (N) Jump!
11138Tarsus (N) Jump!
21037Avastan (N) Jump!
21337Judice (N) Jump!
21340Motmos (N) Jump!
31537Mertactor (N) Jump!
31201S1201 (Trojan_Reach / B) Jump!
3940Singer (N) Jump!
31436Talos (N) Jump!
31040Kwai Ching (N) Jump!
3938Inchin (N) Jump!
41202S1202 (Trojan_Reach / B) Jump!
4840975-452 (M) Jump!
41637Mille Falcs (N) Jump!
41435Dallia (N) Jump!
4838Mewey (M) Jump!
4837Ochecate (M) Jump!
51233Flexos (N) Jump!
51736Melior (O) Jump!
51737Egypt (O) Jump!
51601S1601 (Trojan_Reach / B) Jump!
51434Tarkine (N) Jump!
51502S1502 (Trojan_Reach / B) Jump!
5739Tondoul (M) Jump!
51739Aster (O) Jump!
51402S1402 (Trojan_Reach / B) Jump!
5902S902 (Trojan_Reach / B) Jump!
51635Binges (N) Jump!
61232Walston (N) Jump!
61801S1801 (Trojan_Reach / C) Jump!
61836Callia (O) Jump!
61433Noctocol (N) Jump!
61602S1602 (Trojan_Reach / B) Jump!
6834875-496 (M) Jump!
6638Lakou (M) Jump!
61634Pegaton (N) Jump!
6802S802 (Trojan_Reach / A) Jump!
6637Quhaiathat (M) Jump!
6702S702 (Trojan_Reach / A) Jump!
61133Squallia (N) Jump!


Pavabid Trade World Information (GURPS Far Trader)

Tradeworld NameJumpWTNBTNRoute TypeCredits/YrDtons/YrDtons/WkDtons/DayPassengers/Yr
Collace (N)15.59.5Feeder5G-10G500K-1M10K-50K500-1K10K-50K
Trexalon (N)159Feeder1G-5G100K-500K5K-10K100-50010K-50K
Tarsus (N)148.5Minor500M-1G50K-100K1K-5K50-1001K-5K
Avastan (N)23.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Judice (N)20.54.5-50K-100K5-10000
Motmos (N)23.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50500-1K
Mertactor (N)34.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50500-1K
S1201 (Trojan_Reach / B)325-100K-500K10-50000
Singer (N)347-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Talos (N)33.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Kwai Ching (N)34.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
Inchin (N)32.55.5-500K-1M50-1000-500-5
S1202 (Trojan_Reach / B)414.5-50K-100K5-10000
975-452 (M)42.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Mille Falcs (N)436-1M-5M100-5005-1005-10
Dallia (N)458.5Minor500M-1G50K-100K1K-5K50-1001K-5K
Mewey (M)447-10M-50M1K-5K50-1005-10100-500
Ochecate (M)436-1M-5M100-5005-1005-10
Flexos (N)52.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Melior (O)52.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Egypt (O)536-1M-5M100-5005-1005-10
S1601 (Trojan_Reach / B)536-1M-5M100-5005-1005-10
Tarkine (N)53.57-10M-50M1K-5K50-1005-10100-500
S1502 (Trojan_Reach / B)514-10K-50K0-5000
Tondoul (M)536-1M-5M100-5005-1005-10
Aster (O)536-1M-5M100-5005-1005-10
S1402 (Trojan_Reach / B)53.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S902 (Trojan_Reach / B)53.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Binges (N)525-100K-500K10-50000
Walston (N)625-100K-500K10-50000
S1801 (Trojan_Reach / C)63.56-1M-5M100-5005-1005-10
Callia (O)64.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Noctocol (N)646.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S1602 (Trojan_Reach / B)63.56-1M-5M100-5005-1005-10
875-496 (M)62.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Lakou (M)62.55-100K-500K10-50000
Pegaton (N)646.5-5M-10M500-1K10-500-550-100
S802 (Trojan_Reach / A)64.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Quhaiathat (M)64.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
S702 (Trojan_Reach / A)646.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Squallia (N)646.5-5M-10M500-1K10-500-510-50