IAI Home - Top Level - Feedback

Diaspora Sector / SubSector H

Diaspora Sector / Pasdaruu SubSector


Xboats? Trade Route Type: Min Trade Volume:
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
2519Clarksphere E324300-B
2613Westfir B326841-D
2614Teeque C545569-C
2615Samar B476510-E
2618Dema C200431-E
2711Feme C456300-E
2713Beso D000301-D
2714Campobello A00046A-F
2716Jedell C4349BC-D
2717Jodhpur D332445-C
2720Riishu D225333-C
2814Aarishuu A995544-F
2911Icestar D799000-A
2914Konya B200205-F
2917Bail 4 D799755-A
2918La Motte C63A404-F
2919Raziira C866102-D
2920Hice A795222-E
3012Shamaar C544335-C
3013Karroo A667357-F
3015Mohler C8A5588-B
3016Ifuwana C59845A-D
3020Asmera A110653-F
3112Khedas C7A4232-C
3115Farris C536125-C
3116Cadiz E799450-C
3118Ephraim C78977B-C
3211Gashiila E879457-B
3212Serege AAD647A-F
3219Nantes C200442-C


Allegiance Codes