IAI Home - Top Level - Feedback Jump-6 Map for 2901 / Daibei Sector

Jump-6 Map for 2901 / Daibei Sector

JumpHexNameJump
029012901n/a
12940S2940 (Zarushagar / P) Jump!
13040S3040 (Zarushagar / P) Jump!
13001S3001 (D) Jump!
12902S2902 (D) Jump!
12840S2840 (Zarushagar / P) Jump!
22939S2939 (Zarushagar / P) Jump!
22702S2702 (D) Jump!
22740World (Zarushagar / P) Jump!
23039S3039 (Zarushagar / P) Jump!
33239S3239 (Zarushagar / P) Jump!
32904S2904 (D) Jump!
33038S3038 (Zarushagar / P) Jump!
32803S2803 (D) Jump!
33139Ermi (Zarushagar / P) Jump!
33201S3201 (D) Jump!
33003S3003 (D) Jump!
32640S2640 (Zarushagar / P) Jump!
32838Zimila (Zarushagar / P) Jump!
42937Kees (Zarushagar / P) Jump!
4103Aladon (Diaspora / A) Jump!
42539S2539 (Zarushagar / P) Jump!
43037S3037 (Zarushagar / P) Jump!
4140Sekeltin (Massila / M) Jump!
43203S3203 (D) Jump!
42501S2501 (D) Jump!
42603S2603 (D) Jump!
42540S2540 (Zarushagar / P) Jump!
5239Tencrux (Massila / M) Jump!
5104Maxalla (Diaspora / A) Jump!
5240Sarabin (Massila / M) Jump!
53204S3204 (D) Jump!
52705S2705 (D) Jump!
52401S2401 (C) Jump!
52737S2737 (Zarushagar / P) Jump!
5138Kenbine (Massila / M) Jump!
5202Chipper (Diaspora / A) Jump!
52504S2504 (D) Jump!
52439S2439 (Zarushagar / O) Jump!
62935S2935 (Zarushagar / P) Jump!
62338S2338 (Zarushagar / O) Jump!
6339Hunberri (Massila / M) Jump!
62806S2806 (D) Jump!
62303S2303 (C) Jump!
63136Gaidraa (Zarushagar / P) Jump!
62706S2706 (D) Jump!
63236S3236 (Zarushagar / P) Jump!
62301S2301 (C) Jump!
62340S2340 (Zarushagar / O) Jump!
62736S2736 (Zarushagar / P) Jump!
6303Jumar (Diaspora / A) Jump!
63006S3006 (D) Jump!
62404S2404 (C) Jump!
62339S2339 (Zarushagar / O) Jump!


2901 Trade World Information (GURPS Far Trader)

Tradeworld NameJumpWTNBTNRoute TypeCredits/YrDtons/YrDtons/WkDtons/DayPassengers/Yr
S2940 (Zarushagar / P)146.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S3040 (Zarushagar / P)124.5-50K-100K5-10000
S3001 (D)14.57-10M-50M1K-5K50-1005-10100-500
S2902 (D)146.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S2840 (Zarushagar / P)113.5-5K-10K0000
S2939 (Zarushagar / P)24.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S2702 (D)235-100K-500K10-50000
World (Zarushagar / P)25.57.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
S3039 (Zarushagar / P)235-100K-500K10-50000
S3239 (Zarushagar / P)334.5-50K-100K5-10000
S2904 (D)33.55-100K-500K10-50000
S3038 (Zarushagar / P)32.54-10K-50K0-5000
S2803 (D)356.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
Ermi (Zarushagar / P)356.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S3201 (D)345.5-500K-1M50-1000-500-5
S3003 (D)323.5-5K-10K0000
S2640 (Zarushagar / P)33.55-100K-500K10-50000
Zimila (Zarushagar / P)35.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Kees (Zarushagar / P)45.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
Aladon (Diaspora / A)467.5-50M-100M5K-10K100-50010-50100-500
S2539 (Zarushagar / P)434.5-50K-100K5-10000
S3037 (Zarushagar / P)423.5-5K-10K0000
Sekeltin (Massila / M)434-10K-50K0-5000
S3203 (D)445.5-500K-1M50-1000-500-5
S2501 (D)44.56-1M-5M100-5005-1005-10
S2603 (D)412.5-500-1K0000
S2540 (Zarushagar / P)43.55-100K-500K10-50000
Tencrux (Massila / M)52.53.5-5K-10K0000
Maxalla (Diaspora / A)534.5-50K-100K5-10000
Sarabin (Massila / M)534-10K-50K0-5000
S3204 (D)55.57-10M-50M1K-5K50-1005-1050-100
S2705 (D)545.5-500K-1M50-1000-500-5
S2401 (C)54.56-1M-5M100-5005-1005-10
S2737 (Zarushagar / P)53.55-100K-500K10-50000
Kenbine (Massila / M)51.52.5-500-1K0000
Chipper (Diaspora / A)54.56-1M-5M100-5005-1005-10
S2504 (D)53.55-100K-500K10-50000
S2439 (Zarushagar / O)523.5-5K-10K0000
S2935 (Zarushagar / P)63.54.5-50K-100K5-10000
S2338 (Zarushagar / O)634-10K-50K0-5000
Hunberri (Massila / M)644.5-50K-100K5-10000
S2806 (D)612-100-5000000
S2303 (C)64.55.5-500K-1M50-1000-500-5
Gaidraa (Zarushagar / P)65.56.5-5M-10M500-1K10-500-510-50
S2706 (D)645-100K-500K10-50000
S3236 (Zarushagar / P)63.54.5-50K-100K5-10000
S2301 (C)64.55.5-500K-1M50-1000-505-10
S2340 (Zarushagar / O)64.55.5-500K-1M50-1000-500-5
S2736 (Zarushagar / P)656-1M-5M100-5005-1005-10
Jumar (Diaspora / A)612-100-5000000
S3006 (D)623-1K-5K0000
S2404 (C)63.54.5-50K-100K5-10000
S2339 (Zarushagar / O)62.53.5-5K-10K0000